Morgan Runesson

Morgan Runesson har lång erfarenhet av besiktningsarbete. Teknikområdet är kyla vilket Morgan arbetat med i 40 år och besiktigat de senaste 20 åren. Morgan är styrelseledamot i SBR Entreprenadbesiktningsgrupp.Förutom besiktningar deltar Morgan i forskningsprojekt för energieffektivisering av livsmedelskyla. Morgan har tidigare medverkat i framtagningen av svensk kylnorm mm.

Tillbaka