Tord Ekberg

Tord arbetar sedan en lång tid tillbaka som VVS konsult, främst med industriinstallationer.
Han är medlem av referensgruppen för AMA VVS.

Tillbaka