Sven Albinsson

Sven Albinsson är advokat och arbetar huvudsakligen med entreprenad- och konsulträtt, tvistelösning, avtalsrätt och allmän affärsjuridik. Han företräder regelbundet såväl beställare som entreprenörer i domstol. Han har tidigare arbetat med företagsöverlåtelser.

Tillbaka