Lars Ivan  Tuolja

Lars Ivan Tuolja har närmare 30-års erfarenhet av arbeten i och invid starkströmsanläggningar samt kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar.
Han har även erfarenhet som utbildare inom området.
Lars Ivan är av Svensk Energi godkänd utbildare i ämnet.

Tillbaka