Anna  Källgården

Anna Källgården är utbildad civilingenjör Väg och vatten och har erfarenhet från byggbranschen, både inom entreprenörsidan och byggherresidan. Hon driver eget konsultbolag som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Hon har uppdrag åt företag med b.la. dokumentation och systematisk arbetsmiljöarbete. Anna har också stor erfarenhet av att hålla utbildningar i arbetsmiljö.

Tillbaka