Helena Paulun

Helena Paulun är utbildad i juridik samt arbets- och organisationspsykologi. Primärt arbetar hon idag med arbetsmiljösamordning i bygg- och anläggningsprojekt, arbetsmiljöplaner och lagbevakning på såväl arbetsmiljö som miljöområdet. Helena är en erfaren kurshållare inom arbetsmiljöområdet.

Tillbaka