Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Skriv ut

Nyheter i PBL och BBR

Ta del av de senaste nyheterna och förändringarna i PBL och BBR!

Under den här kursdagen tar vi upp en rad viktiga områden.

Kursmål
Efter kursen har deltagarna fått kunskap om de senaste nyheterna och förändringarna i PBL och BBR.

Kursinnehåll
Ombyggnad
Exploateringsavtal
Omgivningsbuller
Normalt eller enkelt planförfarande
Detaljplanekravet
Liten avvikelse
Villkor för bygglov
Bygglovbefriade åtgärder: Attefallhus, tillbyggnader, takkupor, ny   bostad  i bostad
Lag om färdigställandeskydd
Överklagande
Stoppbestämmelse
Konstruktionsbeskrivning
Krav på kontrollplan
Ändringar i BBR, t ex CE-märkning och energikrav

Förkunskaper 
Kursen kräver inga förkunskaper av deltagaren.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som vill ta del av nyheter och förändringar på detta tema; tillsynsansvariga; bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer, byggherrar, projektledare, KA, tekniska konsulter och entreprenörer. 

Kursledare
Våra erfarna kursledare har gedigen praktisk kunskap i ämnet.

Pris och villkor för kursen

Tipsa en vän om
Nyheter i PBL och BBR

Kurstillfällen

För närvarade finns det inga kurstillfällen

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.