Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Skriv ut

Kontrollansvarig enligt PBL, grundkurs

Kurstid
Se kallelse

Tentamenstid
4 timmar (grundtentamen) alt
2 timmar (förnyelsetentamen), se din kallelse

Pris
15 800 kr
Pris exkl moms per person.
I priset ingår tentamen*, kursdokumentation, digitalt kursintyg, lunch samt för- och eftermiddagsfika.

*Ett ordinarie tentamenstillfälle ingår (ej certifiering).
På separat tentamensdag ingår inte lunch och fika.

Rabatt
Erhålles vid samtidig anmälan från samma företag. Gäller även vid anmälan till olika kursorter/ämnen. Vid anmälan till Branschreglerna Säker Vatteninstallation lämnas 100 kr rabatt/person vid samtidig anmälan av minst 3 deltagare. Övriga kurser: 3-5 deltagare ger 10 % rabatt, 6 eller fler deltagare ger 20 % rabatt. Mängdrabatten kan inte kombineras med andra rabatter/erbjudanden.

Anmälan
Vi är tacksamma för tidig anmälan. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen (fram till en vecka innan kursstart) vid för få anmälningar.

Avbokningsregler
Kursanmälan är bindande. Avbokning kan ske 2 veckor före kursstart utan kostnad. Därefter debiteras halva avgiften. Vid återbud senare än 1 vecka innan kursstart debiteras hela avgiften. Avbokning skall ske skriftligt. Platsen kan naturligtvis av er överlåtas till en annan deltagare, vänligen meddela oss detta. Ovanstående avbokningsregler gäller om inget annat överenskommits.

Vi reserverar oss för inställda kurser och förändringar i kursprogram som ligger utanför vår påverkan, det vill säga force majeure, föreläsares plötsliga sjukdom, trafikförseningar och liknande. Blir kursen inställd på grund av detta erbjuds du att delta i någon annan kurs för samma kostnad alternativt att kursavgiften betalas tillbaka. Deltagarens eventuella utlägg utöver det ersätts inte.

Betalningsvillkor
10 dagar, dock senast 1 dag före kursstart.

Litteratur
Deltagarna får Lagtextens Byggregler.
Deltagarna tar själva med aktuella utgåvor av standarderna SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO14001 samt AB 04, ABT 06 och ABS 09.

Kurstillfällen

Göteborg, med tenta dag 4 Karta till kurslokal
2018-03-06 - 2018-03-07
2018-03-13 - 2018-03-14
Anmälan
Malmö, med tenta dag 4 Karta till kurslokal
2018-04-17 - 2018-04-18
2018-04-24 - 2018-04-25
Anmälan
Stockholm Karta till kurslokal
2018-05-16 - 2018-05-17
2018-05-23 - 2018-05-24
Tentamen:
Stockholm 2018-06-04
Anmälan

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.