Bygg och installation

Skriv ut

Säker Vatteninstallation

Kurstid
08.00-17.00

Pris
3 700 kr exkl moms per person.
I priset ingår kursdokumentation, lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Rabatt
100 kr rabatt/person vid samtidig anmälan av minst 3 deltagare från samma företag till denna kurs.

Anmälan
Vi är tacksamma för tidig anmälan. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen (fram till en vecka innan kursstart) vid för få anmälningar.

Avbokningsregler
Kursanmälan är bindande. Avbokning kan ske 2 veckor före kursstart utan kostnad. Därefter debiteras halva avgiften. Vid återbud senare än 1 vecka innan kursstart debiteras hela avgiften. Avbokning skall ske skriftligt. Platsen kan naturligtvis av er överlåtas till en annan deltagare, vänligen meddela oss detta. Ovanstående avbokningsregler gäller om inget annat överenskommits.

Vi reserverar oss för inställda kurser och förändringar i kursprogram som ligger utanför vår påverkan, det vill säga force majeure, föreläsares plötsliga sjukdom, trafikförseningar och liknande. Blir kursen inställd på grund av detta erbjuds du att delta i någon annan kurs för samma kostnad alternativt att kursavgiften betalas tillbaka. Deltagarens eventuella utlägg utöver det ersätts inte.

Betalningsvillkor
10 dagar, dock senast 1 dag före kursstart.

Deltagaren tar med på kursdagen:
Godkänd legitimation

Auktorisation
Auktoriserade VVS-företag har:
• enligt ett skriftligt åtagande förbundit sig att följa branschreglerna
• anställd personal med dokumenterade kunskaper om gällande bygglagstiftning
• VVS-montörer och arbetsledande personal med branschlegitimation
• gällande ansvarsförsäkring, är godkänd för F-skattsedel och är momsregistrerade
• förbundit sig att följa uppförandekoden för auktoriserade VVS-företag

Det är endast auktoriserade VVS-företag som:
• kan utfärda intyg om att VVS-installationen har gjorts enligt branschregler Säker Vatteninstallation
• får marknadsföra sig som ”Auktoriserat VVS-företag” och använda tillhörande logotyper

Alla auktoriserade VVS-företag redovisas på www.sakervatten.se.

Åtagande
Ett auktoriserat VVS-företag har ett skriftligt åtagande om att följa branschreglerna för Säker Vatteninstallation och utföra VVS-installationer enligt branschreglerna. Företaget förbinder sig att säkerställa att alla VVS-montörer och
all arbetsledande personal har giltig branschlegitimation. Företaget ska ha minst en anställd VVS-montör med bransch- legitimation. Företaget förbinder sig också att följa gällande uppförandekod.

För mer information kontakta Säker Vatten www.sakervatten.se tel: 08-762 73 00 eller epost: info@sakervatten.se

Kurstillfällen

Stockholm Karta till kurslokal
2018-03-07 Anmälan
Linköping Karta till kurslokal
2018-03-08 Anmälan
Sundsvall  
2018-03-20 Anmälan
Göteborg Karta till kurslokal
2018-04-12 Anmälan
Uppsala NY!  
2018-04-17 Anmälan
Malmö Karta till kurslokal
2018-04-24 Anmälan
Stockholm NY!  
2018-05-16 Anmälan
Umeå  
2018-02-22  

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.