Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Skriv ut

Kontrollansvarig enligt PBL, grundkurs

Grundkurs på 4 dagar

Certifierad kontrollansvarig
Alla kontrollansvariga skall vara certifierade och ha en självständig ställning. Reglerna har gällt fullt ut sedan 1 juli 2013. I PBL står det att kontrollansvarig ska ha ”en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras”. Är du projekteringsledare, BAS P, besiktningsman, projektör, projektledare eller liknande kan du vara kontrollansvarig, under förutsättning att du inte utför själva entreprenaden.

Kursmål
Du får kunskap om behörighet, ansvaret som kontrollansvarig och vägledning i praktiska metoder för arbetet. Kursen ger en god förberedelse för rollen som KA och den certifieringstentamen på gällande regelverk som du skriver efter fullgjord kurs. 

Kursinnehåll
Under kursen varvar vi föreläsning med övningsuppgifter på följande teman:

• Regelverket
• Kontrollansvarig; roll och behörighet
• Spelregler PBL/AML/MB
• Myndighetskontakter, lovplikt, anmälan
• Kvalitets- och miljöledning
• Projektplan, samordning, riskanalyser, kontrollplan, sakkunnig- och egenkontroller
• Utformningskrav och tekniska egenskapskrav/PBF/BBR/EKS
• Entreprenadavtal

Kursdokumentation
I kursdokumentationen ingår bl. a. Lagtextens Byggregler, kunskapsprov med övningsuppgifter och facit, samt exempel på kontrollplan. Deltagarna tar själva med aktuella utgåvor av standarderna SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO14001.

Tentamen, grundprov
Det ingår ett tentamenstillfälle i anslutning till kursen. Deltagarna tar själva med aktuella utgåvor av standarderna SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO14001 samt AB 04, ABT 06 och ABS 09. 

Certifiering
Certifiering ingår inte. Om tentamen blir godkänd, kan du ansöka om certifiering hos RISE eller Kiwa Sverige. 

Förkunskaper
Inga specifika förkunskaper krävs för att gå kursen. Men för att bli certifierad kontrollansvarig krävs det att du har formell utbildning och erfarenhet av byggverksamhet, alternativt minst 10 års byggerfarenhet. Det är också krav på en godkänd tentamen och intyg om allmän lämplighet.

Kursledare
Våra erfarna kursledare är specialister och har gedigen praktisk kunskap i ämnet.

Uppfyller du kraven för att bli certifierad kontrollansvarig?
Gör RISE Självtest. Läs mer om certifiering: RISE, Kiwa Sverige.
OBS ! DNV har upphört med sina personcertifieringar och hänvisar tidigare kunder till RISE.

Tips: Läs mer om Boverkets krav i BFS 2011:14 KA 4 och BFS 2015:2 KA 5 för att bli certifierad.


Pris och villkor för kursen

Dokument till kursen

Tipsa en vän om
Kontrollansvarig enligt PBL, grundkurs

Kurstillfällen

Göteborg, med tenta dag 4 Karta till kurslokal
2018-03-06 - 2018-03-07
2018-03-13 - 2018-03-14
Anmälan
Malmö, med tenta dag 4 Karta till kurslokal
2018-04-17 - 2018-04-18
2018-04-24 - 2018-04-25
Anmälan
Stockholm Karta till kurslokal
2018-05-16 - 2018-05-17
2018-05-23 - 2018-05-24
Tentamen:
Stockholm 2018-06-04
Anmälan

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.