Juridik

Skriv ut

Markanvisnings- och exploateringsavtal

Endagskurs

I och med lagändringar i PBL som infördes 2015 är en kommun numera skyldig att anta riktlinjer, som ska ange kommunens utgångspunkter och mål för avtal om exploatering, markanvisning och genomförande av detaljplaner. Riktlinjerna är till för att alla exploatörer ska kunna konkurrera på lika villkor. Kommunalt ägd mark är en stor tillgång och måste förvaltas väl. Markanvisningar och exploateringsavtal ger kommunen möjlighet att välja exploatör och styra hur exploateringen ska genomföras. För den privata aktören kan avtalsförhandlingen med kommunen vara avgörande för projektet.

Kursmål
Efter kursen har du fått kunskap om vilka krav som bör och kan ställas i ett markanvisnings- eller exploateringsavtal, och de regelverk som styr avtalen.

Innehåll:
- Allmänt om avtal i exploateringsprocessen
- Exploateringsavtal
- Markanvisningsavtal
- Jordabalkens formkrav och vanliga "optionsvillkor" för fastighetsförsäljning
- Nyaste lagstiftningen kring exploateringsavtal

Förkunskaper
Du bör ha grundläggande kunskaper i PBL.

Vem bör gå kursen?
Handläggare och chefer för plan- mark- och exploateringsfrågor i kommunal verksamhet. Entreprenörer, byggbolag, exploatörer och fastighetsägare.

Pris och villkor

Tipsa en vän om
Markanvisnings- och exploateringsavtal

Kurstillfällen

För närvarade finns det inga kurstillfällen
Stockholm  
2017-11-23  

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.