Juridik

Skriv ut

Tvådagarskurs i LOU - teori och praktik

Kommer du i kontakt med lagarna LOU eller LUF som styr den offentliga upphandlingen i Sverige? Kursen vänder sig både till upphandlare, entreprenörer och konsulter. Kursen fokuserar särskilt på upphandling av byggentreprenader och tekniska konsulttjänster.

Kursmål
Efter kursen har du fått kunskap om hur regelverket är upplagt och tillämpas- såväl i teori som i praktiken.

Kursinnehåll
Den första kursdagen går vi igenom lagstiftningen och de grundläggande principerna för offentlig upphandling. Vi behandlar väsentliga frågor som tröskelvärden, reglerna om ramavtal, upphandlingens olika faser, kvalificeringskrav och anbudsutvärdering med mera.

Den andra kursdagen är praktiskt inriktad och är uppbyggd som en case-orienterad workshop med stort antal övningar och exempel.

Referenser till de Administrativa Föreskrifterna enligt AMA AF 12 och AMA AF KONSULT 10 sker löpande.

Förkunskaper
Det är en fördel om du har erfarenhet av offentligupphandling men är inget krav.

Kursledare
Våra mycket erfarna kursledare har gedigen praktisk kunskap i ämnet.

Pris och villkor för kursenDagsprogram för kursen
Dag 1
Med särskild inriktning på upphandlingar av byggentreprenader och tekniska konsulttjänster behandlas:

• Bakgrunden till och syftet med upphandlingsreglerna
• De grundläggande principerna för offentlig upphandling och deras tillämpning
• Nyheter i lagstiftning och ny vägledande rättspraxis
• Upphandlingsformerna i LOU och LUF – över och under tröskelvärdena
• Rätten att förhandla vid offentlig upphandling och förhandlingens gränser
• Reglerna för ramavtal
• Ramarna för förfrågningsunderlagets utformning, särskilt om begreppet ”eller likvärdigt”
• Upphandlingens faser – skall-krav, reservationer, kompletteringar och orena anbud
• Kvalificeringskrav – obligatoriska och anpassade för varje separat upphandling
• Anbudsutvärderingskriterier
• Avbrytande av upphandling
• Tilldelningsbeslut, offentlighet och sekretess, överprövning, ogiltighetstalan och skadestånd

Referenser till de Administrativa Föreskrifterna enligt AMA AF 12 och AMA AF KONSULT 10 sker löpande.

Dag 2
Case-Orienterad workshop:

• Att skapa perfekta/vattentäta kvalificeringskrav och anbudsutvärderingskriterier – går det?
• Att förekomma strategisk prissättning
• Att slänga ut entreprenörer som misskött sig tidigare
• Orenheter i anbud – kan jag begära in en komplettering?
• Att skriva en upphandlingsrapport
• ”Mjuka” anbudsutvärderingskriterier
• Fallgropar vid entreprenadupphandlingar

Tipsa en vän om
Tvådagarskurs i LOU - teori och praktik

Kurstillfällen

Kursen arrangeras främst internt på företag. Klicka på länken nedan om det är intressant för er.

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.