Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Skriv ut

PBL - med fokus på plan- och miljöfrågor

Endagskurs


Kursmål
Kursens mål är att ge en översiktlig bild av Plan- och bygglagen och dess koppling till Miljöbalken och dessa lagars rätt så komplicerade förhållande med varandra. Under kursen går vi igenom praktiska exempel för att öka förståelsen för de olika lagarnas krav och tillämpning.

Kursens innehåll

Planer och planförfaranden, vilka vägar finns det att gå, hur lång tid tar det?
• Miljökonsekvensbeskrivning, hur nödvändigt är det?
• Lov och tillstånd enligt PBL 
•  Samspel i olika frågor med PBL och miljöbalken - hur kan man synkronisera dem?
• Startbesked och slutbesked
• Laga kraft och överprövningar

Förkunskaper
Kursen kräver inga förkunskaper av deltagaren.

Kursledare
Våra mycket erfarna kursledare har gedigen praktisk kunskap i ämnet.

För dig som är särskilt intresserad av byggprocessen se kursen PBL – med fokus på byggstyrning

Pris och villkor för kursen
Dagsprogram för kursen
Inledning
Behovet av en ny lag, syfte, mål, utgångspunkter
Relevanta lagar och förordningar
Begrepp
Allmänna och enskilda intressen
Miljökonsekvensbeskrivning
Planinstrument
Bygglov, rivningslov, marklov
Krav på byggnadsverk, utformningskrav och tekniska egenskapskrav
Kontrollansvarig och besked för byggnation
Samordning med miljöfarlig verksamhet
Sanering och andra villkorskrav i beslut
Laga kraft och överprövning
Avslutning

Tipsa en vän om
PBL - med fokus på plan- och miljöfrågor

Kurstillfällen

Kursen arrangeras främst internt på företag. Klicka på länken nedan om du önskar offert.

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.