Juridik

Skriv ut

LUF i förhållande till LOU – skillnader och särdrag

Endagskurs

För dig som handlar upp byggentreprenader genom offentlig upphandling inom t.ex. områdena energi, VA, trafik och hamnar

Den offentliga upphandlingen i Sverige styrs till största delen av lagarna LOU och LUF. Kursen fokuserar på LUF som reglerar offentlig upphandling inom försörjningssektorerna, dvs. vatten, energi, transporter och posttjänster. Kursen tar särskilt upp skillnader i LUF i förhållande till LOU och innehåller ett stort mått av interaktivitet där utrymme ges för diskussioner, genomgång av exempel m.m.

Kursmål
Efter kursen har du fått kunskap om hur regelverket för försörjningssektorn är upplagt, skillnaden mot reglerna i den klassiska sektorn, de särskilda tillämpningsfrågor som rör upphandling av byggentreprenader och tekniska konsulttjänster, hur de får genomslag i praktiken och interagerar med standardavtalen på bygg- och konsultområdet.

Kursinnehåll
• De grundläggande principerna för offentlig upphandling och deras tillämpning.
• Bakgrunden till och syftet med särregleringen för försörjningssektorerna.
• Upphandlingsformerna i LOU och LUF – över och under tröskelvärdena.
• Rätten att förhandla vid offentlig upphandling och utrymmet när rätten föreligger. 
• Reglerna för ramavtal.
• Ramarna för förfrågningsunderlagets utformning, särskilt om begreppet ”eller likvärdigt”.
• Upphandlingens faser – skall-krav, reservationer, kompletteringar och orena anbud.
• Kvalificeringskrav – skall-kraven på anbudsgivarnas kapacitet - kvalificeringssystem inom LUF.
• Anbudsutvärderingskriterier.
• Avbrytande av upphandling.
• Tilldelningsbeslut, offentlighet och sekretess, överprövning och skadestånd.

Ny vägledande rättspraxis, nyligen genomförda och kommande förändringar i lagstiftningen behandlas löpande. Genomgående görs hänvisningar till de inom bygg- och konsultsektorn relevanta standardavtalen och beställarstöden (AMA). Samtliga behandlade rättsfall anknyter till bygg- och konsultsektorn.

Förkunskaper
Det bör helst ha erfarenhet av regelverket om offentlig upphandling men det är inget absolut krav. LUF riktar sig huvudsakligen till upphandlande enheter men kursen är även nyttig för dig som är verksam som leverantör till försörjningssektorn, antingen som konsult eller anbudsgivare.

Kursledare
Våra kursledare är mycket erfarna advokat med specialisering och stor praktisk erfarenhet av offentlig upphandling, särskilt avseende byggentreprenader inom områdena energi, transporter och VA. De biträder såväl upphandlande enheter/myndigheter, konsulter som leverantörer under hela upphandlingsprocessen, allt från upprättandet av förfrågningsunderlaget till de eventuella domstolsprocesser som kan följa på en upphandling.

Pris och villkor för kursen

Tipsa en vän om
LUF i förhållande till LOU – skillnader och särdrag

Kurstillfällen

Kursen arrangeras främst internt på företag. Klicka på länken nedan om du önskar offert.

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.