Juridik

Skriv ut

LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, grundkurs

Endagskurs

Två lagar; LOU och LUF, styr merparten av den offentliga upphandlingen i Sverige. Ny lagstiftning trädde också i kraft 1 januari 2017. I den här ständigt aktuella endagskursen får du det senaste från rättssalen vad gäller LOU.

Kursmål
Efter kursen har du fått kunskap om hur regelverket för offentlig upphandling är upplagt, särskilt det som rör upphandling av byggentreprenader och tekniska konsulttjänster. Du har fått en bild av hur det fungerar i praktiken, och hur LOU interagerar med standardavtalen på bygg- och konsultområdet.

 • Kursinnehåll
  • Bakgrund och syfte med upphandlingsreglerna. De grundläggande   principerna för offentlig upphandling.
 • • Upphandlingsformerna i LOU och LUF – över och under   tröskelvärdena. 
 • • Reglerna för ramavtal.
 • • Ramarna för förfrågningsunderlaget
 • • Upphandlingens faser – skall-krav på anbudens form och innehåll,   reservationer, kompletteringar och orena anbud.
 • • Kvalificeringskrav – skall-kraven på anbudsgivarnas tekniska,   yrkesmässiga och ekonomiska kapacitet
 • • Kriterier när anbud utvärderas
 • • Att avbryta en upphandling
 • • Tilldelningsbeslut, offentlighet och sekretess, överprövning,     ogiltighetstalan och skadestånd.

Ny vägledande rättspraxis är i fokus. Vi gör hänvisningar till de relevanta standardavtalen och beställarstöden (AMA). Samtliga rättsfall som vi tar upp under kursdagen anknyter till bygg- och konsultsektorn.

Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs.   

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som kommer i kontakt med regelverket, antingen som upphandlare, entreprenör eller konsult.

Kursledare
Våra kursledare är mycket erfarna advokater med specialisering och stor praktisk erfarenhet av offentlig upphandling, särskilt avseende byggentreprenader. De biträder såväl upphandlande enheter/myndigheter, konsulter som leverantörer under hela upphandlingsprocessen, allt från upprättandet av förfrågningsunderlaget till de eventuella domstolsprocesser som kan följa på en upphandling.

För dig som behöver en fortsättningskurs i ämnet:

Pris och villkor
för kursen

Tipsa en vän om
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, grundkurs

Kurstillfällen

Stockholm Karta till kurslokal
2018-03-06 Anmälan
Umeå  
2018-03-13 Anmälan
Göteborg Karta till kurslokal
2018-04-10 Anmälan
Uppsala  
2018-05-15 Anmälan
Luleå  
2017-11-30  
Stockholm  
2017-12-06  
Malmö  
2018-02-01  

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.