Juridik

Skriv ut

Entreprenadjuridik på Kanarieöarna

Veckokurs i entreprenadjuridik.
Kanarieöarna, Teneriffa vecka 48, 2018.
25 november - 2 december. Sunwing Fanabe Beach.

Gör som många andra före dig, delta i vår populära veckokurs i entreprenadjuridik. Kursen vänder sig till dig som uppskattar nyttig kunskap, serverad i en angenäm miljö.

Kursen ger fördjupade insikter i allmän avtalsrätt och i byggbranschens viktigaste standardavtal AB 04, ABT 06, ABK 09, ABM 07, AB-U 07, ABT-U 07 m fl . Dessutom belyser vi LOU ur ett byggperspektiv, entreprenadbeiktning och AMA AF 12.

FYRA KURSLEDARE SOM KAN GE SVAR
Lars Hag, Peter Falk och Per-Ola Bergqvist är erfarna advokater, specialiserade på entreprenad- och konsulträtt samt LOU. Tomas Thulin är byggingenjör och en erfaren besiktningsman. Alla fyra medverkar under hela veckan, så du får många tillfällen till diskussioner och frågor. Teori och praktiska övningar varvas under dagarna.

Ladda ner information här (.pdf)Dagsprogram

Allmänt

Varje avsnitt inleds med en kortare föreläsning. Därefter följer grupparbeten, och i samband med dessa, mera omfattande kommentarer från lärarna.

Under grupparbetena medverkar lärarna också med kommentarer och förklaringar. Grupparbetena byggs på verkliga fall, hämtade från allmän domstol och skiljedomstol, samt från lärarnas erfarenheter. 

I för- och eftermiddagspassen ingår avbrott för fika.

Vi förbehåller oss rätten att, efter önskemål från kursdeltagare, justera kursprogrammet.

Söndag 25 november
19:00-20.30

Allmän information.
Indelning i grupper.

Måndag 26 november
08.45-12.00 

Presentation/kursdeltagare.

Regelsystemet.
Aktuella nyheter från domstolar, HD och hovrätt.
Konsumententreprenader.
Grupparbete.

15.45-19.30 
Offentlig upphandling av byggentreprenader – särskilda utmaningar.

1) Upphandling av hyresvärdar och exploateringsavtal – när, var och hur?
2 )Bruket av ”eller likvärdigt” vid upphandlingar av byggentreprenader – när, var och hur?
  -  Tekniska specifikationer.
  -  Krav på miljölednings- och kvalitetssystem.
  -  Märken som bevis – särskilt om krav på miljöbyggnad.
3) Särskilda arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar av byggentreprenader.
4) Ändringar av ingångna kontrakt och ÄTA enligt byggbranschens standardavtal.
5) Utmaningar vid upphandlingar av mängdförteckningar och MER-systemet. 
6) Offentlig upphandling och partnering – möjligt?

AFB och anbudsgivning – hur författa upphandlingsföreskrifter och hur agera som upphandlande myndighet/anbudsgivare under anbudstiden och i samband med tilldelningsbeslutet? Möjligheter att angripa en upphandling och sekretess m.m.
Grupparbete

Tisdag 27 november
08.45-12.00
Fortsättning av Offentlig upphandling av byggentreprenader – särskilda utmaningar. 
Genomgång av grupparbete.

15.45-19.30
Konsulträtt/ABK 09.
Grupparbete.

Onsdag 28 november
08.45-12.00
Entreprenadens omfattning och ÄTA-frågor.
Grupparbete.

15.45-19.30
Hinder/störningar/rubbade förutsättningar, viten mm.
Grupparbete.

Torsdag 29 november
Kursfri dag.

Fredag 30 november
08.45-12.00
Reklamation/fel/avhjälpande/garanti samt skadeståndsfrågor.
Grupparbete.

15.45-19.00 
Entreprenadbesiktningsfrågor 
Övergripande genomgång av AMA-publikationerna, och därefter genomgång av hur AMA AF 12 ska tillämpas och vad som bör tänkas på för att undvika fallgropar.
Grupparbete.

19:00-
Vi avslutar dagen med gemensam middag!

Lördag 1 december
08.45-12.00
Tvistehantering och allmän frågestund mm.

Söndag 2 december
Hemresa.

Tipsa en vän om
Entreprenadjuridik på Kanarieöarna

Kurstillfällen

Teneriffa  
2018-11-25 - 2018-12-02 Anmälan

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.